ประมวลภาพกิจกรรม เดิน - วิ่ง สถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง