1. เปิดรับบทความวิจัยบัดนี้ - 12 ธ.ค. 2560
 2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ 5 ธ.ค. 2560
 3. ลงทะเบียน (จำนวนจำกัด 250 ท่าน) บัดนี้ - 15 ธ.ค. 2560
หรือจนกว่าผู้ลงทะเบียนจะเต็ม
 4. การประชุมวิชาการ 21 - 22 ธ.ค. 2560

  • หมายเหตุ
    สามารถส่งผลงานโครงการ/งานวิจัย มาได้ที่อีเมล medconf@mfu.ac.th