หอพักลำดวน 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน 2563

posted Sep 16, 2020, 2:23 AM by Dormitory Student Development
 
ขอแสดงความยินดีกับห้องพักที่ได้รับรางวัล และขอให้น้องๆหอพักทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในห้องของตนเองเป็นประจำเพื่อสุขอนามัยที่ดีด้วยนะครับ ^^
Comments