หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ข่าวสาร

ข่าวด่วน

Showing posts 1 - 5 of 30. View more »

ข่าวหอพักนักศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 27. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 18. View more »

บทความพิเศษ

Showing posts 1 - 5 of 8. View more »

ปฎิทินกิจกรรม

mfu


ติดต่อ

            หอพักหญิง F1              โทร : 053-917108                              หอพักชาย ลำดวน 1            โทร : 053-917032

            หอพักหญิง F2              โทร : 053-917106                              หอพักชาย ลำดวน 2            โทร : 053-917033

            หอพักหญิง F3              โทร : 053-917111                              หอพักชาย ลำดวน 3            โทร : 053-917104

            หอพักหญิง F4              โทร : 053-917101                              หอพักหญิง ลำดวน 4           โทร : 053-917109

            หอพักหญิง F5              โทร : 053-917113                              หอพักหญิง ลำดวน 5           โทร : 053-917012

            หอพักหญิง F6              โทร : 053-917071                              หอพักหญิง ลำดวน 6           โทร : 053-917018    

            หอพักหญิง ประเสริฐฯ    โทร : 053-917103                              หอพักหญิง ลำดวน 7           โทร : 053-917070

            หอพักหญิง บุญทรงฯ     โทร : 053-917107                               หอพักหญิง พล.ต.อ.เภา สารสิน            โทร : 053-917110

            หอพักหญิงสักทอง 1      โทร : 053-917114                               หอพักหญิงสักทอง 2            โทร : 053-917115

            สำนักงานกลางหอพักนักศึกษา

            (การจองหอพัก, ค่าธรรมเนียมหอพัก)              

            โทร : 053-917116          

หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา  โทร. 053-917117

"หน่วยรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชม. โทร 0-5391-6999


MFU Sevices

   ระบบทะเบียน       สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  E-Learning       ศูนย์ช่วยเหลือบัณฑิตให้มีงานทำ
  ห้องสมุด     หอพักนักศึกษา
  ทุนการศึกษา           หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา   ปฏิทินการศึกษา
 เว็บบอร์ดส่วนพัฒนานักศึกษา   สมบัติผู้ดี
 ดอกสร้อยสุภาษิต