หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงข่าวสาร

ข่าวด่วน

Showing posts 1 - 5 of 59. View more »

ข่าวหอพักนักศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 65. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 42. View more »

บทความพิเศษ

 • วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนธันวาคม 2561 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ( e-book)  ในวารสารประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการม ...
  Posted Dec 5, 2018, 11:44 PM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 ( e-book)  ในวารสารประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการม ...
  Posted Nov 6, 2018, 8:38 PM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนตุลาคม 2561 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ( e-book)  ในวารสารประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการม ...
  Posted Oct 4, 2018, 11:59 PM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนกันยายน 2561 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งวารสารอารมณ์ดี ฉบับเดือนกันยายน 2561 ( e-book)  ในวารสารประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการม ...
  Posted Sep 9, 2018, 8:57 PM by Dormitory Student Affair
 • ออกกำลังกายดีอย่างไร?
  Posted Jul 17, 2018, 12:41 AM by Dormitory Student Affair
Showing posts 1 - 5 of 20. View more »

ปฎิทินกิจกรรม

mfu


ติดต่อ

            หอพักหญิง F1              โทร : 053-917108                              หอพักชาย ลำดวน 1            โทร : 053-917032

            หอพักหญิง F2              โทร : 053-917106                              หอพักชาย ลำดวน 2            โทร : 053-917033

            หอพักหญิง F3              โทร : 053-917111                              หอพักชาย ลำดวน 3            โทร : 053-917104

            หอพักหญิง F4              โทร : 053-917101                              หอพักหญิง ลำดวน 4           โทร : 053-917109

            หอพักหญิง F5              โทร : 053-917113                              หอพักหญิง ลำดวน 5           โทร : 053-917012

            หอพักหญิง F6              โทร : 053-917071                              หอพักหญิง ลำดวน 6           โทร : 053-917018    

            หอพักหญิง ประเสริฐฯ    โทร : 053-917103                              หอพักหญิง ลำดวน 7           โทร : 053-917070

            หอพักหญิง บุญทรงฯ     โทร : 053-917107                               หอพักหญิง พล.ต.อ.เภา สารสิน            โทร : 053-917110

            หอพักหญิงสักทอง 1      โทร : 053-917114                               หอพักหญิงสักทอง 2            โทร : 053-917115

            สำนักงานกลางหอพักนักศึกษา

            (การจองหอพัก, ค่าธรรมเนียมหอพัก)              

            โทร : 053-917116          

หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา  โทร. 053-917117

"หน่วยรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชม. โทร 0-5391-6999


MFU Sevices

   ระบบทะเบียน        สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  E-Learning        ศูนย์ช่วยเหลือบัณฑิตให้มีงานทำ
  ห้องสมุด      หอพักนักศึกษา
  ทุนการศึกษา            หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา    ปฏิทินการศึกษา
 เว็บบอร์ดส่วนพัฒนานักศึกษา    สมบัติผู้ดี
 ดอกสร้อยสุภาษิต