หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ข่าวสาร

ข่าวด่วน

Showing posts 1 - 5 of 84. View more »

ข่าวหอพักนักศึกษา

Showing posts 1 - 5 of 89. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

Showing posts 1 - 5 of 59. View more »

บทความพิเศษ

 • บทความไม่มีชื่อ สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งสื่ออารมณ์ดี R-romdeeฉบับเดือนตุลาคม 2562 ( e-book)  รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ ได้แก่-บทความให ...
  Posted Oct 3, 2019, 1:26 AM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดีประจำเดือนกันยายน 2562 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งสื่ออารมณ์ดี R-romdeeฉบับเดือนกันยายน 2562 ( e-book)  ที่รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำล ...
  Posted Sep 10, 2019, 9:39 PM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดีประจำเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งสื่ออารมณ์ดี R-romdeeฉบับเดือนสิงหาคม 2562 ( e-book)  ที่รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ บทความให้กำล ...
  Posted Aug 7, 2019, 10:31 PM by Dormitory Student Affair
 • วารสารอารมณ์ดีประจำเดือนกรกฎาคม 2562 สำนักงานให้คำปรึกษาฯ ขอส่งสื่ออารมณ์ดี R-romdeeฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 ( e-book)  ที่รวบรวมข้อมูลสาระดีๆ คัดสรรมาจากแหล่งต่างๆ เคล็ดลับท ...
  Posted Jul 9, 2019, 9:27 PM by Dormitory Student Affair
 • อยู่อย่างไรกับคนที่มีภาวะซึมเศร้า สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาขอแบ่งปันข้อมูลอยู่อย่างไรกับคนใกล้ตัวที่มีภาวะซึมเศร้า และคำพูดที่ควร-ไม่ควรพูดกับผู้ป ...
  Posted Jun 9, 2019, 8:59 PM by Dormitory Student Affair
Showing posts 1 - 5 of 29. View more »

ปฎิทินกิจกรรม

mfu


ติดต่อ

            หอพักหญิง F1              โทร : 053-917108                              หอพักชาย ลำดวน 1            โทร : 053-917032

            หอพักหญิง F2              โทร : 053-917106                              หอพักชาย ลำดวน 2            โทร : 053-917033

            หอพักหญิง F3              โทร : 053-917111                              หอพักชาย ลำดวน 3            โทร : 053-917104

            หอพักหญิง F4              โทร : 053-917101                              หอพักหญิง ลำดวน 4           โทร : 053-917109

            หอพักหญิง F5              โทร : 053-917113                              หอพักหญิง ลำดวน 5           โทร : 053-917012

            หอพักหญิง F6              โทร : 053-917071                              หอพักหญิง ประเสริฐฯ          โทร : 053-917103                              

            หอพักหญิง ลำดวน 7     โทร : 053-917070                              หอพักหญิง บุญทรงฯ           โทร : 053-917107                               

            หอพักหญิง พล.ต.อ.เภา สารสิน       โทร : 053-917110             หอพักหญิงสักทอง 1           โทร : 053-917114                               

            หอพักหญิงสักทอง 2     โทร : 053-917115                              หอพักหญิงสักทอง 3            โทร : 053-917151

            สำนักงานกลางหอพักนักศึกษา

            (การจองหอพัก, ค่าธรรมเนียมหอพัก)              

            โทร : 053-917116          

หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา  โทร. 053-917117

"หน่วยรับแจ้งเหตุกรณีฉุกเฉิน" ตลอด 24 ชม. โทร 0-5391-6999


MFU Sevices

   ระบบทะเบียน        สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
  E-Learning        ศูนย์ช่วยเหลือบัณฑิตให้มีงานทำ
  ห้องสมุด      หอพักนักศึกษา
  ทุนการศึกษา            หอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา    ปฏิทินการศึกษา
 เว็บบอร์ดส่วนพัฒนานักศึกษา    สมบัติผู้ดี
 ดอกสร้อยสุภาษิต